Rekenen

Delen door 8 met rest

Je kunt niet altijd alles eerlijk verdelen. Soms blijft er iets over. Dit is ook zo bij deelsommen. Je deelt dan met rest.
 

Delen door 8 met rest

 delen door 8 met rest

85 appels moeten verdeeld worden over 8 personen. De appels worden dus gedeeld door 8.
De som wordt dan: 85 : 8 =

 

 
Stappenplan
1
Kijk hoeveel ieder in elk geval krijgt
 

De appels worden gedeel door 8. Om te bepalen hoeveel ieder in elk geval krijgt, moet je naar de tafel van 8 kijken. Delen is het omgekeerde van vermenigvuldigen. Hoevaak past 8 in 85? Je kunt denken aan de uitkomsten van de tafel van 8. Welke uitkomst ligt dicht bij 85?
delen door 8 met rest
85 kan niet direct door 8 worden gedeeld, maar 80 wel.
80 : 8 = 10, want 10 x 8 = 80. Ieder krijgt dus in elk geval 10 appels.

2
Bepaal wat er overblijft (de rest)
 

80 appels zijn al gedeeld door 8 (zie stap 1). Er zijn in totaal 85 appels, dus er blijven 5 appels over. Deze vijf appels kunnen niet door 8 worden gedeeld, dus blijven deze over als rest.

3
Noteer de uitkomst
 

85 appels : 8 personen, 85 : 8 = 10 rest 5.

 

Delen met rest
  • Kijk hoeveel ieder in elk geval krijgt. Waar deel je door? Denk aan de tafel van vermenigvuldiging.
  • Bepaal wat er overblijft. Dit is de rest.
  • Noteer het antwoord.