Rekenen

Delen door 9 met rest

Je kunt niet altijd alles eerlijk verdelen. Soms blijft er iets over. Dit is ook zo bij deelsommen. Je deelt dan met rest.
 

Delen door 9 met rest

 delen door 9 met rest, rekenen oefenen

49 cadeautjes moeten verdeeld worden over 9 personen. De cadeautjes worden dus gedeeld door 9. 

De som wordt dan: 49 : 9 

 

 
Stappenplan
1
Kijk hoeveel ieder in elk geval krijgt
 

De cadeautjes worden gedeel door 9. Om te bepalen hoeveel ieder in elk geval krijgt, moet je naar de tafel van 9 kijken. Delen is het omgekeerde van vermenigvuldigen. Hoevaak past 9 in 49? Denk aan de uitkomsten van de tafel van 9. Welke uitkomst ligt dicht bij 49?
delen door 9 met rest, rekenen oefenen
49 kan niet direct door 9 worden gedeeld, maar 45 wel.
45 : 9 = 5, want 5 x 9 = 45. Ieder krijgt dus in elk geval 5 cadeautjes.

2
Bepaal wat er overblijft (de rest)
 

45 cadeautjes zijn al gedeeld door 9 (zie stap 1). Er zijn in totaal 49 cadeautjes, dus er blijven 4 cadeautjes over. Deze vier cadeautjes kunnen niet door 9 worden gedeeld, dus blijven ze over als rest.

3
Noteer de uitkomst
 

49 cadeautjes : 9 personen, 49 : 9 = 5 rest 4.

 

Delen met rest
  • Kijk hoeveel ieder in elk geval krijgt. Waar deel je door? Denk aan de tafel van vermenigvuldiging.
  • Bepaal wat er overblijft. Dit is de rest.
  • Noteer het antwoord.