Rekenen

Begrippen; helft

Wat betekent het begrip de helft

Het begrip helft komt van een hele. Helft is hetzelfde als een gedeelte of een half deel. Als je de helft van iets hebt, is de andere helft even groot. Het zijn dan twee gelijke delen.
 

Voorbeeld

 

rekenen, getallen, getalbegrip, helft
Een hele cirkel.

 rekenen, getallen, getalbegrip, helft
                     
Een halve cirkel.

Wanneer ik twee halve cirkels heb, heb ik weer één hele cirkel. 

rekenen, getallen, getalbegrip, helft+       rekenen, getallen, getalbegrip, helft      =       rekenen, getallen, getalbegrip, helft

Je ziet dat de twee helften samen een hele zijn. De twee helften zijn twee gelijke delen, want ze zijn precies even groot. 


Je kunt ook de helft van een getal uitrekenen. Wanneer je de helft van een getal uit wil rekenen, deel je dit getal door twee.
 

Voorbeeld

De helft van vier is twee, want:

  • 4 : 2 = 2.

De helft van tien is vijf, want:

  • 10 : 2 = 5.


De helft is het tegenovergestelde is van het dubbele, want:

  • 4 : 2 = 2 en 2 + 2 = 4.
  • 10 : 2 = 5 en 5 + 5 = 10. 
De helft
  • De helft is hetzelfde als een gedeelte of een half deel.
  • Als je de helft van iets hebt, is de andere helft precies even groot.
  • Als je de helft van een getal wil uitrekenen, deel je dit getal door twee.
  • De helft is het tegenovergestelde van het dubbele.