Rekenen

Begrippen; dubbele

Wat betekent het begrip dubbele?

Wanneer je het dubbele van iets wil bepalen, kun je het getal vermenigvuldigen met twee. Je kunt het dubbele ook uitrekenen door hetzelfde getal nog eens bij het getal op te tellen. 
 

Voorbeeld

rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbele

 

Lisa heeft één aardbei.
Kim heeft het dubbele aantal aardbeien van Lisa.


Het dubbele kunnen we uitrekenen door: 

 • Het getal te vermenigvuldigen met twee: 1 x 2 = 2.
 • Hetzelfde getal nog eens bij dit getal opte tellen: 1 + 1 = 2.
   

rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbele

rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbele
 


Kim heeft dan twee aardbeien.

Je ziet nu ook dat het dubbele het tegenovergestelde is van de helft. Want:
 • 1 + 1 = 2.
 • 2 : 2 = 1.
Nog een voorbeeld

In de vijver van Peter zwemmen vier vissen.

rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbelerekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbele
rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbelerekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbele

In de vijver van Bas zwemt het dubbele aantal vissen.


Het dubbele kunnen we uitrekenen door:

 • Het getal te vermenigvuldigen met twee: 4 x 2 = 8.
 • ​Door hetzelfde getal bij dit getal op te tellen: 4 + 4 = 8.


Bij Bas zwemmen er dus acht vissen in de vijver.

rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbelerekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbelerekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbelerekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbele
rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbelerekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbelerekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbelerekenen, getalbegrip, rekenbegrip, dubbele


Je ziet dat het dubbele het tegenovergestelde is van de helft. Want:

 • 4 + 4 = 8.
 • 8 : 2 = 4.
Dubbele

Wanneer je het dubbele van iets hebt, komt er altijd iets bij. Het wordt dus meer. Je kunt het dubbele uitrekenen door: 

 • Het getal te vermenigvuldigen met twee.
 • Hetzelfde getal nog eens bij het getal op te tellen. 
 • Het dubbele is het tegenovergestelde van de helft. 

 


Online oefenen met dit onderwerp