Rekenen

Begrippen; eraf, min

Wat betekenen de begrippen eraf, min?

De begrippen eraf en min betekenen hetzelfde. Wanneer we het over eraf en min hebben, praten we over minder. Wanneer er iets af gaat, wordt het getal of voorwerp altijd kleiner en heb je minder dan eerst. 
 

Voorbeeld

 

rekenen, getallen, getalbegrip, eraf, min

Er zitten tien mensen in de bus.

                    rekenen, getallen, getalbegrip, eraf, min
Er gaan twee mensen uit de bus.

Dit is hetzelfde als twee eraf


rekenen, getallen, getalbegrip, eraf, min

 


Nu zitten er nog acht mensen in de bus.
Er zijn mensen weg gegaan (eraf gaan).
Er zitten nu dus minder mensen in de
bus dan eerst. 

 

Voorbeeld

 
7 - 4 = 3.

Deze som spreek je uit als: 'Zeven min vier is drie.' 

eraf, mineraf, mineraf, mineraf, mineraf, mineraf, mineraf, min-eraf, mineraf, mineraf, mineraf, min = 3

Je zou ook kunnen zeggen: 'Er zitten zeven appels aan de appelboom. Er vallen er vier af.' Er blijven dan drie appels over.

 

Eraf, min
  • De begrippen eraf en min betekenen hetzelfde. 
  • Wanneer er iets af gaat, wordt het altijd minder of kleiner.
  • Wanneer je iets min doet, wordt het altijd minder of kleiner.