Rekenen

Begrippen; meer en minder

Wat betekenen de begrippen meer en minder?
 

Voorbeeld meer

                   Wie steekt meer vingers op?
 

Rekenen oefenen, groep 3, getalbegrip, meer, minder, evenveel   Lisa steekt drie vingers op.               Rekenen oefenen, groep 3, getalbegrip, meer, minder, evenveel.
Rekenen oefenen, groep 3, getalbegrip, meer, minder, evenveel Pim steekt één vinger op.    Rekenen oefenen, groep 3, getalbegrip, meer, minder, evenveel

Lisa steekt drie vingers op. Pim steekt één vinger op. Drie is meer dan één. Lisa steekt dus meer vingers op.
 

Voorbeeld minder

                  Wie steekt minder vingers op?
 

Rekenen oefenen, groep 3, getalbegrip, meer, minder, evenveel    Hans steekt vier vingers op.       Rekenen oefenen, groep 3, getalbegrip, meer, minder, evenveel
Rekenen oefenen, groep 3, getalbegrip, meer, minder, evenveel   Joke steekt twee vingers op.           Rekenen oefenen, groep 3, getalbegrip, meer, minder, evenveel

Hans steekt vier vingers op. Joke steekt twee vingers op. Twee is minder dan vier. Joke steekt dus minder vingers op.
 

Meer en minder
  • Deze begrippen gebruik je om een bepaalde hoeveelheid aan te geven.
  • Bij meer kun je denken aan veel. Je hebt er meer dan een ander.
  • Bij minder kun je denken aan weinig. Je hebt er minder dan een ander.