Rekenen

Begrippen deeltal, deler en quotient

Wat betekenen de begrippen deeltal, deler en quotiënt? Delen is een wiskundige bewerking van twee getallen. Een deling ziet er als volgt uit: deeltal : deler = quotiënt.

wat is de deler, het deeltal of het quotiënt?
 

Voorbeeld

deeltal, deler en quotiënt
 

  • Het deeltal is 8; het getal dat gedeeld wordt.
  • De deler is 2; het getal waardoor gedeeld wordt. 
  • De quotiënt is 4; de uitkomst van de deling.


Je kunt ook zeggen dat de quotiënt het resultaat is van de deling van het deeltal door de deler
 

Deeltal, deler en quotiënt
  • Een deling is een wiskundige bewerking van twee getallen en ziet er als volgt uit: deeltal : deler = quotiënt.
  • Het deeltal is het getal dat door een ander gedeeld wordt.
  • De deler is het getal waardoor gedeeld wordt.
  • De quotiënt is de uitkomst van de deling.