Rekenen

Begrippen; gros

Wat betekent het begrip gros?

Wanneer je 144 exemplaren van iets hebt, spreek je van en gros. Een gros is ook wel twaalf dozijn. Een dozijn is gelijk aan 12. 12 x 12 = 144. Wanneer we spreken van een gros, spreken we vaak van het grooste gedeelte.
 

Voorbeeld

De medewerker van de boekwinkel gaat naar de groothandel om inkopen te doen. Van zijn baas heeft hij de opdracht gekregen om een gros kookboeken in te kopen.
 
Wat is een gros?rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, gros


Wanneer de medewerker bij de groothandel is, wordt hem verteld dat hij de kookboeken alleen maar per dozijn kan kopen.

De medewerker denkt na: één dozijn is 12. Van mijn baas moet ik een gros kookboeken inkopen. Dat is een aantal van 144. Dan moet ik twaalf dozijn kookboeken inkopen, want
12 x 12 = 144. 

 

Voorbeeld

De kermis was een groot succes. Er waren veel nieuwe attracties en veel bezoekers. De meeste mensen kwamen lachend van het terrein af en hebben het erg naar hun zin gehad. Hier kunnen we uit opmaken dat het gros van de bezoekers erg tevreden was over de

kermis.
rekenen, getalbegrip, gros


In het voorbeeld hierboven wordt het begrip gros niet gekoppeld aan een hoeveelheid van 144. Het is niet zo dat precies 144 bezoekers het naar hun zin hebben gehad op de kermis. In dit voorbeeld heeft het grootste gedeelte van de bezoekers heeft het naar hun zin gehad.
 

Gros
  • Een gros geeft een hoeveelheid aan.
  • Een gros is een aantal van 144.
  • Een gros is twaalf dozijn.
  • Wanneer we spreken van een gros, spreken we vaak van het grootste gedeelte.