Rekenen

Begrippen; machtsverheffen

rekenen, getalbegrip, rekenbegrip, machtsverheffen, kwadraat


Wat betekent het begrip machtsverheffen?


Machtsverheffen is hetzelfde als herhaald vermenigvuldigen. Een machtsverheffing bestaat altijd uit twee getallen: Het grondgetal en de exponent. Het grondgetal wordt gewoon geschreven. De exponent staat rechtsboven het grondgetal. De exponent wordt kleiner geschreven.
 

 

Voorbeeld

      machtsverheffen

42 betekent dat het getal 4 met 4 wordt vermenigvuldigd. Wanneer een getal met zichzelf wordt vermenigvuldigd, noemen we de uitkomst een kwadraat. 42 betekent dus de volgende som: 

4 x 4 = 16. 


Nu kun je ook machtsverheffen met grotere exponenten. Daar zie je hieronder nog een voorbeeld van.
 

Voorbeeld

 machtsverheffen en kwadraat

34 betekent dat je de drie vier keer met zichzelf moet 

vermenigvuldigen. Je krijgt dan de volgende som:


3 x 3 x 3 x 3 = 81.

 

Machtsverheffen
  • Machtsverheffen is herhaald vermenigvuldigen.
  • Een machtsverheffing bestaat altijd uit twee getallen: Een grondgetal en de exponent. 
  • Wanneer de exponent een twee is, wordt het grondgetal met zichzelf vermenigvuldigd. De uitkomst van de vermenigvuldiging is dan een kwadraat.