Rekenen

Teller en noemer

Een breuk bestaat uit een teller en een noemer.


De teller geeft het deel van de breuk aan dat gekleurd is.

De teller is het getal dat boven de deelstreep staat.
 

De noemer geeft het aantal delen aan waarin de hele is verdeeld.

De noemer is het getal onder de deelstreep.
 

Voorbeeld

 


Online oefenen met dit onderwerp