Rekenen

Vooruit tellen met sprongen van 5

Het tellen is de basis voor het verdere rekenen. Vooruit tellen en terugtellen zijn hierbij belangrijke onderdelen. Als kinderen vooruit kunnen tellen met sprongen van 2, kunnen ze een volgende stap maken naar het vooruit tellen met sprongen van 5. 
 

Voorbeeld

Tel vooruit met sprongen van 5.

... - 60 - ... - ...       

Welke getallen moeten er op de lege plekken staan?  


Soms is het handig om grote sprongen te maken op de getallenrij. Dan gaat het tellen namelijk veel sneller. Als je erachter wilt komen wat er op de lege plekken moet komten te staan, moet je sprongen maken van 5. 


Tellen met sprongen van 5 tot 100


Sprongen van 5 zijn gemakkelijk. Je gaat van een vijftal naar een tiental. Je ziet dat je vanaf het getal 55 naar het getal 60 gaat en van 65 naar 70 en dan naar 75.  Op de lege plekken komen dus de getallen 55 en 65 en 70 te staan.

 

Vooruit tellen tot en met 100, met sprongen van 5
  • Kinderen leren hoe ze moeten tellen, dit is de basis voor het verdere rekenen.
  • Kennis van de getallenrij is hierbij erg belangrijk. Als je de getallenrij niet kent, kun je ook niet vooruit tellen.
  • Bij vooruit tellen met sprongen van 5, zet je steeds een sprong van 5 vooruit op de getallenrij. 
  • ... 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70...