Rekenen

Schrijf het woord als getal: tot 60

Je kunt getallen op verschillende manieren tegenkomen. Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers. Dit zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters.

Voorbeeld

Schrijf het woord als getal.

drieënvijftig


Het woord 'drieenvijftig' schrijf je als het getal 53. Hieronder zie je alle getallen tot en met 60 in woorden en als getal geschreven.

één 1 eenendertig 31
twee 2 tweeëndertig 32
drie 3 drieëndertig 33
vier 4 vierendertig 34
vijf 5 vijfendertig 35
zes 6 zesendertig 36
zeven 7 zevenendertig 37
acht 8 achtendertig 38
negen 9 negenendertig 39
tien 10 veertig 40
elf 11 eenenveertig 41
twaalf 12 tweeënveertig 42
dertien 13 drieënveertig 43
veertien 14 vierenveertig 44
vijftien 15 vijfenveertig 45
zestien 16 zesenveertig 46
zeventien 17 zevenenveertig 47
achttien 18 achtenveertig 48
negentien 19 negenenveertig 49
twintig 20 vijftig 50
eenentwintig 21 eenenvijftig 51
tweeëntwintig 22 tweeënvijftig 52
drieëntwintig 23 drieënvijftig 53
vierentwintig 24 vierenvijftig 54
vijfentwintig 25 vijfenvijftig 55
zesentwintig 26 zesenvijftig 56
zevenentwintig 27 zevenenvijftig 57
achtentwintig 28 achtenvijftig 58
negenentwintig 29 negenenvijftig 59
dertig 30 zestig 60

Online oefenen met dit onderwerp