Rekenen

Schrijf het woord als getal: tot 40

Je kunt getallen op verschillende manieren tegenkomen. Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers. Dit zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters. Dit kom je bijvoorbeeld tegen in teksten. Het is belangrijk dat je getalllen op beide manieren kunt schrijven. 
 

Voorbeeld

Schrijf het woord als getal.

achtendertig
 


Het woord 'achtendertig' schrijf je als het getal 38. Hieronder zie je alle getallen tot en met 40 in woorden en als getal geschreven.
 

Getallen tot en met 40

één 1

twee 2

drie 3

vier 4

vijf 5

zes 6

zeven 7

acht 8

negen 9

tien 10 

elf 11

twaalf 12

dertien 13

veertien 14

vijftien 15

zestien 16

zeventien 17

achttien 18

negentien 19

twintig 20

eenentwintig 21

tweeëntwintig 22

drieëntwintig 23

vierentwintig 24

vijfentwintig 25

zesentwintig 26

zevenentwintig 27

achtentwintig 28

negenentwintig 29

dertig 30

eenendertig 31

tweeëndertig 32

drieëndertig 33

vierendertig 34

vijfendertig 35

zesendertig 36

zevenendertig 37

achtendertig 38

negenendertig 39

veertig 40