Rekenen

Schrijf het woord als getal: tot 100

Je kunt getallen op verschillende manieren tegenkomen. Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers. Dit zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters.
 

Voorbeeld

Schrijf het woord als getal.

achtentachtig
 


Het woord 'achtentachtig' schrijf je als het getal 88. Hieronder zie je alle getallen tot en met 100 in woorden en als getal geschreven.
 

Getallen tot en met 100
één 1
twee 2
drie 3
vier 4
vijf 5
zes 6
zeven 7
acht 8
negen 9
tien 10
elf 11
twaalf 12
dertien 13
veertien 14
vijftien 15
zestien 16
zeventien 17
achttien 18
negentien 19
twintig 20
eenentwintig 21
tweeëntwintig 22
drieëntwintig 23
vierentwintig 24
vijfentwintig 25
zesentwintig 26
zevenentwintig 27
achtentwintig 28
negenentwintig 29
dertig 30
eenendertig 31
tweeëndertig 32
drieëndertig 33
vierendertig 34
vijfendertig 35
zesendertig 36
zevenendertig 37
achtendertig 38
negenendertig 39
veertig 40
eenenveertig 41
tweeënveertig 42
drieënveertig 43
vierenveertig 44
vijfenveertig 45
zesenveertig 46
zevenenveertig 47
achtenveertig 48
negenenveertig 49
vijftig 50
eenenvijftig 51
tweeënvijftig 52
drieënvijftig 53
vierenvijftig 54
vijfenvijftig 55
zesenvijftig 56
zevenenvijftig 57
achtenvijftig 58
negenenvijftig 59
zestig 60
eenenzestig 61
tweeënzestig 62
drieënzestig 63
vierenzestig 64
vijfenzestig 65
zesenzestig 66
zevenenzestig 67
achtenzestig 68
negenenzestig 69
zeventig 70
eenenzeventig 71
tweeënzeventig 72
drieënzeventig 73
vierenzeventig 74
vijfenzeventig 75
zesenzeventig 76
zevenenzeventig 77
achtenzeventig 78
negenenzeventig 79
tachtig 80
eenentachtig 81
tweeëntachtig 82
drieëntachtig 83
vierentachtig 84
vijfentachtig 85
zesentachtig 86
zevenentachtig 87
achtentachtig 88
negenentachtig 89
negentig 90
eenennegentig 91
tweeënnegentig 92
drieënnegentig 93
vierennegentig 94
vijfennegentig 95
zesennegentig 96
zevenennegentig 97
achtennegentig 98
negenennegentig 99
honderd 100

 


Online oefenen met dit onderwerp