Rekenen

Schrijf het woord als getal: tot 30

Je kunt getallen op verschillende manieren tegenkomen. Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers. Dit zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters. Dit kom je bijvoorbeeld tegen in teksten. Het is belangrijk dat je getalllen op beide manieren kunt schrijven. 
 

Voorbeeld

Schrijf het woord als getal.

vijfentwintig
 


Het woord 'vijfentwintig' schrijf je als het getal 25.  Hieronder zie je alle getallen tot en met 30 in woorden en als getal geschreven.
 

Getallen tot en met 30

 één 1         

twee 2      

drie 3     

vier 4      

vijf 5      

zes 6          

zeven 7   

acht 8            

negen 9        

tien 10        

elf 11           

twaalf 12       

dertien 13     

veertien 14    

vijftien 15  

zestien 16

zeventien 17

achttien 18

negentien 19

twintig 20

eenentwintig 21

tweeëntwintig 22

drieëntwintig 23

vierentwintig 24

vijfentwintig 25

zesentwintig 26

zevenentwintig 27

achtentwintig 28

negenentwintig 29

dertig 30


Online oefenen met dit onderwerp