Rekenen

Schrijf het woord als getal: tientallen tot 100

Je kunt getallen op verschillende manieren tegenkomen. Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers. Dit zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters.
 

Voorbeeld

Schrijf het woord als getal.

zeventig
 


Het woord 'zeventig' schrijf je als het getal 70.  Hieronder zie je alle tientallen in woorden en als getal geschreven.
 

Tientallen tot 100

tien   10

twintig   20

dertig   30

veertig   40

vijftig   50

zestig   60

zeventig   70

tachtig   80

negentig   90