Rekenen

Vul de driehoek in tm 500

Voorbeeld

Vul de driehoek in tot en met 500.


Bij het invullen van de driehoek is het de bedoeling dat je de getallen die in de driehoek staan, bij elkaar optelt. De uitkomst van deze som noteer je in de vakjes buiten de driehoek.

 
Stappenplan
1
Tel de getallen die in de driehoek staan bij elkaar op
 

Begin met het optellen van de twee getallen die al ingevuld zijn in de driehoek. Dit zijn de getallen 145 en 197. Tel deze getallen bij elkaar op, zodat je het hokje daaronder kunt invullen. De som wordt: 145 + 197 = 342.

2
Vul de lege plek in de driehoek in
 

In het hokje aan de rechterkant is het antwoord al gegeven. Het antwoord van die som is 480. Wat moet je bij 197 optellen om 480 te krijgen? Deze som kun je uitrekenen door een erafsom te maken: 480 - 197 = 283. Dit klopt, want 197 + 283 = 480. Vul de lege plek in de driehoek in.

3
Tel de getallen in de driehoek bij elkaar op
 

Je hebt nu de hele driehoek ingevuld. Je kunt nu ook het laatste hokje naast de driehoek invullen. Hiervoor moet je de getallen 145 en 283 bij elkaar optellen. De som wordt dan: 145 + 283 = 428. Je hebt nu alle lege plekken van de driehoek ingevuld.

 

Vul de driehoek in t/m 500
  • In de buitenste hokjes moeten de antwoorden van de som van de getallen in de driehoek staan.
  • Om erachter te komen wat er in de hokjes buiten de driehoek moet staan, moet je de getallen binnen de driehoek bij elkaar optellen.
  • Weet je het getal in het hokje en moet je een getal in de driehoek invullen? Maak dan een erafsom.
  • Gebruik de nieuw ingevulde getallen om de antwoorden te berekenen.