Rekenen

Schrijf het woord als kommagetal

Woorden kun je als kommagetallen schrijven.
 

Voorbeeld

Schrijf  drieënzeventig-honderdste als kommagetal.


Je kunt gebruik maken van het positionele stelsel om een woord als kommagetal te schrijven. Lees het getal goed en vul de cijfers in op de juiste plaats van het stelsel.

 

Betekenis positionele stelsel
HD   =  honderdduizendtallen
TD = tienduizendtallen
  D = duizendtallen
  H = honderdtallen
  T = tientallen
  E = eenheden
  , = komma
  t = tienden
  h = honderdsten
  d = duizendsten


In het voorbeeld hieronder is het getal uit de voorbeeldsom ingevuld in het positionele stelsel. Als er twee getallen achter de komma staan zijn dit "honderdsten". Drieënzeventig-honderdste betekent dat het getal drieënzeventig (73) na de komma volgt.

 

Uitwerking voorbeeldsom
HD TD D H T E , t h d
          0 , 7 3