Terug

Schrijf het woord als kommagetal (duizendsten)

Schrijf het woord als kommagetal (duizendsten)

 
Schrijf tweehonderdzeven-duizendste als een kommagetal.

0,207