Terug
 

Schrijf het woord als kommagetal (duizendsten)

Schrijf het woord als kommagetal (duizendsten)

 
 
Schrijf vierhonderdzevenenzestig-duizendste als een kommagetal.

0,467