Rekenen

Notering van de datum

De datum geeft aan welke dag het is in een bepaalde maand in een bepaald jaar.
 

Voorbeeld

 

notering van de datum, rekenen oefenen, middenbouw "Op 15 - 02 - 2005 werd mijn broertje geboren."


Als een datum wordt opgeschreven, dan wordt dit vaak met cijfers gedaan. Dat zie je ook in het voorbeeld hierboven.

  • Het eerste getal (15) geeft de dag aan.
  • Het tweede getal (02) geeft de maand aan.
  • Het derde getal (2005) geeft het jaar aan. 

"Mijn broertje is geboren op de vijftiende dag van de tweede maand (februari) in het jaar tweeduizendvijf."

Het is belangrijk dat je de maanden kunt koppelen aan het bijbehorende cijfer. Hieronder zie je hoe dat werkt.
 

 
Een jaar: 12 maanden

Een jaar bestaat uit 12 maanden. Elke maand heeft een cijfer. Januari is de eerste maand van het jaar en begint dus met het cijfer 1. Zo gaan de maanden verder tot en met de twaalfde maand, december. 

 

Een jaar 12 maanden

 

Extra voorbeelden
De notering van de datum, welke datum is het, hoe noteer je een datum? Online rekenen oefenen Op 02 - 07 - 2015 gaan we op vakantie. Dit is op de tweede dag van de maand juli in het jaar tweeduizendvijftien. In de cirkel met de maanden, zie je dat juli de zevende maand is.
 
Hoe noteer je een datum? Welke maand is het? Welke dag is het? Online rekenen oefenen Op 27 - 05 - 2014 gingen we naar het pretpark. Dit was op de zevenentwintigste dag van de maand mei in het jaar tweeduizendveertien. In de cirkel met de maanden, zie je dat mei de vijfde maand is.

Online oefenen met dit onderwerp