Rekenen

Terug tellen vanaf 50

Het tellen is de basis voor het verdere rekenen. Vooruit tellen en terugtellen zijn hierbij belangrijke onderdelen. In dit artikel staat het terugtellen vanaf 50 centraal. Kennis van de getallenrij is hierbij erg belangrijk. Als je de getallenrij niet kent, kun je ook niet terugtellen. 
 

Voorbeeld

Welke getallen moeten op de lege plekken staan?

 ... - ... - ... - 49 - 50     
                  


Het is belangrijk dat je weet dat bijvoorbeeld voor het getal 50,
het getal 49 komt. 
Als je terug kunt tellen vanaf 50, dan weet je dat de
ontbrekende getallen 48, 47 en 46 zijn. Terugtellen vanaf 50


Oefen het tellen net zo lang, tot je de getallenrij helemaal uit je hoofd kent.
'Vijftig, negenenveertig, achtenveertig, zevenenveertig....drie, twee, één, nul.'

 

Terugtellen vanaf 50
  • Kinderen leren hoe ze moeten tellen, dit is de basis voor het verdere rekenen.
  • Kennis van de getallenrij is hierbij erg belangrijk. Als je de getallenrij niet kent, kun je ook niet terugtellen.
  • Bij terugtellen, ga je steeds 1 sprongetje terug op de getallenrij.