Rekenen

Een heel getal delen door een breuk (bovenbouw)

Een heel getal kun je delen door een breuk.
 

Voorbeeldsom

heel getal delen door breuk


In het stappenplan hieronder kun je zien hoe je een dergelijke som kunt oplossen.

 

 
Stappenplan heel getal delen door een breuk 
1
Vergroot de breuk
 

Maak eerst van de breuk een heel getal.

Met hele getallen kun je gemakkelijker rekenen.

Handig rekenen met breuken

Je vergroot de breuk door te vermenigvuldigen met 7.

77  =  1.

357  =  5.

2
Vergroot het hele getal
 

Als je de breuk hebt vergroot moet je het hele getal ook met hetzelfde getal vergroten.

heel getal gedeeld door een breuk

In dit geval vergroot je het getal 10 dus ook met 7.

10 x 7 = 70.

3
Reken de som uit
 

Door beide getallen in de som te vergroten heb je de som gemakkelijker gemaakt.

Je kunt de som  nu uitrekenen.

Een heel getal delen door een breuk

 

Vergroten of verkleinen

Voor deelsommen geldt:

Wil je van een deelsom getallen maken waar je handig mee kunt rekenen, dan moet je beide getallen vergroten (x) met hetzelfde getal, of verkleinen (:) door hetzelfde getal.