Rekenen

Maateenheden inhoud in liters

Om de inhoud te bepalen maken we gebruik van verschillende maateenheden. Voor vloeistoffen is een veelgebruikte maat de liter. Voor overige inhoud is een veelgebruikte maat de kubieke meter. In dit artikel wordt meer informatie gegeven over de maateenheden in liters.
 

Maatbeker. 


Hieronder volgt een overzicht van de verschillende maateenheden met hun afkortingen. Ook staat aangegeven hoeveel een maateenheid ongeveer is. Dit kan helpen om te schatten hoe groot die maateenheid ongeveer is.

 

Maateenheden inhoud
  • Milliliter - ml - Een druppel is ongeveer een milliliter.
  • Centiliter - cl - Op een (kleine) lepel kan ongeveer een centiliter.
  • Deciliter - dl - In een klein glaasje kan ongeveer een deciliter. Een deciliter is een tiende van een liter. Deci betekent 'tiende'.
  • Liter - l - In een melkpak zit een liter.
  • Decaliter - dal - Deca betekent 'tien'. Een decaliter is tien liter. In een emmer kan ongeveer een decaliter.
  • Hectoliter - hl - Hecto betekent 'honderd'. Een hectoliter is gelijk aan honderd liter. In een wijnvat kan ongeveer een hectoliter.
  • Kiloliter - kl- Kilo betekent 'duizend'. Een kiloliter is gelijk aan duizend liter. In een grote afvalcontainer kan ongeveer een kiloliter.


Voor het omrekenen van de verschillende maten kun je gebruik maken van het metriek stelsel voor inhoud.

 


Online oefenen met dit onderwerp