Rekenen

Inhoudsmaten omrekenen; van kubieke naar liters

Stel dat je de inhoud van een voorwerp hebt berekend in kubieke centimeters en je moet het daarna omrekenen naar liters. Hoe kun je dat dan doen?

Met behulp van het onderstaande voorbeeld en het stappenplan wordt dit uitgelegd.
 

Voorbeeld

Je wilt deze kubus vullen met zand. Hoeveel zand kan er in? En als je deze kubus wilt vullen met water.
 

Inhoud berekenen
Hoeveel liter water kan er dan in?

 

 
Stappenplan inhoud omrekenen; van kubieke naar liters
1
Bereken de inhoud; lengte x breedte x hoogte
 

De inhoud bereken je door de lengte, de breedte en de hoogte met elkaar te vermenigvuldigen.
 

Lengte keer breedte keer hoogte

De inhoud van deze kubus is: 12 cm x 12 cm x 12 cm = 1.728 cm3. Zoveel zand kan er in de kubus.

2
Reken om naar kubieke decimeters
 

Het antwoord van stap 1 moet je nu omzetten naar liters. Belangrijk hierbij is dat je weet dat één kubieke decimeter (dm3) gelijk is aan 1 liter. Voor het omrekenen kun je gebruik maken van het metriek stelsel van inhoudsmaten.


inhoud uitrekenen

Van cmnaar dm3 is één traptrede omhoog, dus moet je het antwoord delen door 1.000. 1.728 cm: 1.000 = 1,728 dm3.

3
Bereken de uitkomst 
 

In stap 2 heb je de uitkomst omgerekend naar kubieke decimeters, omdat deze gelijk zijn aan liters. Er kan dus 1,728 liter water in de kubus. Nu je de inhoud hebt omgerekend in liters kun je het antwoord eventueel nog verder omrekenen naar bijvoorbeeld deciliters of milliliters.

 

Omrekenen van de inhoud
  • Inhoud = lengte (l) x breedte (b) x hoogte (h).
  • 1 dm= 1 liter.
  • 1 cm= 1 milliliter.
  • 1 m= 1 kiloliter.