Rekenen

Maateenheden inhoud in kubieke meters

Om de inhoud te bepalen maken we gebruik van verschillende maateenheden. Voor vloeistoffen is een veelgebruikte maat de liter. Voor overige inhoud is een veelgebruikte maat de kubieke meter. In dit artikel wordt informatie gegeven over de kubieke meter.

 inhoud berekenen
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende maateenheden met hun afkortingen. Ook staat aangegeven hoeveel een maateenheid ongeveer is. Dit kan helpen om te schatten hoe groot die maateenheid ongeveer is.

 

Maateenheden inhoud
  • Kubieke millimeter - mm3 - Een grove zoutkorrel heeft de inhoud van een kubieke millimeter.
  • Kubieke centimeter - cm3 - Een suikerklontje heeft de inhoud van een kubieke centimeter.
  • Kubieke decimeter - dm3 - Een houder met notitieblaadjes heeft ongeveer de inhoud van een kubieke decimeter. 
  • Kubieke meter - m3 - Een kruiwagen vol zand heeft de inhoud van een kubieke meter. Dit wordt ook wel een kuub genoemd.
  • Kubieke decameter - dam3 - De inhoud van een wedstrijdzwembad is een kubieke decameter.
  • Kubieke hectometer - hm3 - De inhoud van een groot cruiseschip is ongeveer een kubieke hectometer. 
  • Kubieke kilometer - km3 - Een hele grote ijsschots heeft ongeveer de inhoud van een kubieke kilometer. 


Voor het omrekenen van de verschillende maten kun je gebruik maken van het metriek stelsel voor inhoud.