Rekenen

Relaties tussen sommen leggen

Tussen sommige sommen kun je relaties leggen.

relaties tussen sommen leggen, komma verschuift

Voorbeeld

Relaties tussen sommen, vermenigvuldigen

Rick maakt de bovenstaande sommen. Wanneer hij goed naar de sommen kijkt, valt hem op dat steeds dezelfde getallen worden gebruikt.


In het voorbeeld zie je dat in alle drie de sommen dezelfde getallen worden gebruikt. De komma staat alleen op een andere plek.
 

Relaties tussen sommen

De eerste vermenigvuldigingsgetallen blijven hetzelfde. De tweede getallen in de sommen worden steeds gedeeld door 10. Dit is de relatie tussen deze sommen. Hierdoor worden de antwoorden van deze sommen ook steeds gedeeld door 10.

delen door 10


Als je deelt door 10, dan schuift de komma een plaats naar links of gaat er een nul weg. Je kunt hier meer uitleg over vinden in het artikel 'Vermenigvuldigen met factor 10, 100, 1.000.'
 

Tip! Als een kommagetal eindigt op een 0, mag deze weggelaten worden. 14,0 wordt dus ook wel geschreven als 14 en 1,40 wordt dus ook wel geschreven als 1,4 etc. 
 

Relaties tussen sommen leggen
  • Als je verschillende sommen gaat maken waarbij de getallen hetzelfde zijn, maar de komma steeds op een andere plek staat, is er een relatie tussen de sommen.
  • Hoeveel getallen staan er achter de komma in de som? Zoveel getallen staan er ook achter de komma in het antwoord. 
  • Wordt één van de vermenigvuldigingsgetallen steeds gedeeld door hetzelfde getal en blijft het andere vermenigvuldigingsgetal hetzelfde? Dan wordt het antwoord van de som ook steeds gedeeld door datzelfde getal. 
  • Hoeveel plekken schuift de komma ten opzichte van de vorige som op naar links of rechts? Zoveel plekken schuift de komma ook op naar links of rechts in het antwoord.

 


Online oefenen met dit onderwerp