Rekenen

Erbijsommen tm 20.000 - Cijferend

Erbijsommen met grotere getallen kun je uitrekenen met behulp van verschillende strategieën. Het kolomsgewijs rekenen en het cijferend rekenen zijn veelgebruikte manieren. In dit artikel lees je hoe je cijferend kunt optellen met sommen tot en met 20.000. Wil je weten hoe je kolomsgewijs kunt rekenen? Lees dan het uitlegartikel over 'Wat is kolomsgewijs rekenen?'
 

Voorbeeld

 Erbijsommen, optellen, onder elkaar, cijferen, cijferend rekenen, 20000

Slager Henk verkoopt per jaar 14.589 gehaktballen en 2.555 hamlappen.


Hoeveel gehaktballen en hamlappen verkoopt Henk per jaar?

 

 
Stappenplan
1
Noteer de som cijferend
 

Noteer de getallen onder elkaar. Het is handig om de letters van de waarde van de getallen erbij te zetten: TD = tienduizendtallen, D = duizendtallen, H = honderdtallen, T = tientallen, E = eenheden. Hieronder zie je hoe je deze voorbeeldsom onder elkaar noteert.
 

cijferend optellen tot 20.000

2
Tel de getallen bij elkaar op
 

 eenheden bij elkaar optellen, cijferen

Begin aan de rechter kant. Tel eerst de eenheden bij elkaar op. Je maakt eerst de som: 9 + 5 = 14. Dit getal deel je op in 4 eenheden en 1 tiental, samen 14. De 4 noteer je onder de eenheden. De 1 noteer je klein bij de tientallen, zodat je bij de volgende stap weet dat je er nog een tiental bij op moet tellen. 
 

 

tientallen, cijferend optellen

Tel daarna de tientallen bij elkaar op. Maak de som:
1 + 8 + 5 = 14.
Omdat de getallen vallen onder de tientallen is de eigenlijke som: 10 + 80 + 50 = 140. Dit getal deel je op in 4 tientallen en 1 honderdtal, samen 140. De 4 noteer je onder de tientallen. De 1 noteer je klein bij de honderdtallen, zodat je bij de volgende stap weet dat je er nog een honderdtal bij op moet tellen.


 

honderdtallen optellen tot 100.000, cijferend optellen

Tel de honderdtallen bij elkaar op. Maak de som:
1 + 5 + 5 = 11. Omdat 
de getallen vallen onder de honderd-tallen is de eigenlijke som: 100 + 500 + 500 = 1.100. De ene 1 noteer je onder de honderdtallen en de andere 1 noteer je klein boven de duizendtallen, samen 1.100.


 

cijferend optellen, duizendtallen optellen

Tel de duizendtallen bij elkaar op. Maak de som:
1 + 4 + 2 = 7. Omdat 
de getallen vallen onder de duizendtallen is de eigenlijke som: 1.000 + 4.000 + 2.000 = 7.000. De 7 noteer je onder de duizendtallen.


 

tienduizendtallen optellen, erbijsommen, cijferend optellen

Tel de tienduizendtallen bij elkaar op. Maak de som: 1 + 0 = 1. Omdat het getal valt onder de tienduizendtallen is de eigenlijke som: 10.000 + 0 = 10.000. Noteer de 1 onder de tienduizend-tallen. 

3
Uitkomst
 

cijferend optellen, erbijsommen tot 100.000, rekenen oefenen

Je hebt nu de uitkomst van de som berekend. 14.589 + 2.555 = 17.144. Slager Henk verkoopt per jaar in totaal 17.144 gehaktballen en hamlappen.

 

Cijferend rekenen
  • Bij cijferend rekenen noteer je de getallen onder elkaar. 
  • Duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen.
  • Reken van rechts naar links. Tel eerst de eenheden bij elkaar op, dan de tientallen, honderdtallen en duizendtallen.
  • Cijferend rekenen lijkt op kolomsgewijs rekenen. Bij het cijferend rekenen begin je aan de rechterkant, bij de eenheden (kleinste getal). Bij het kolomsgewijs rekenen begin je aan de linkerkant (grootste getal).
  • Cijferend rekenen is handig bij sommen met grote getallen. 

 


Online oefenen met dit onderwerp