Rekenen

Erbijsommen tm 50.000 - Cijferend

Erbijsommen met grotere getallen kun je uitrekenen met behulp van verschillende strategieën. Het kolomsgewijs rekenen en het cijferend rekenen zijn veelgebruikte manieren. In dit artikel lees je hoe je cijferend kunt optellen met sommen tot en met 50.000.
 

Voorbeeld

 Erbijsommen, optellen, onder elkaar, cijferen, cijferend rekenen, 50000

Kjell heeft een verzameling van 34.587 postzegels. Floor heeft er 12.556. 
 

Hoeveel postzegels hebben Kjell en Floor samen?

 

 
Stappenplan
1
Noteer de som cijferend
 

Noteer de getallen onder elkaar. Het is handig om de letters van de waarde van de getallen erbij te zetten: TD = tienduizendtallen, D = duizendtallen, H = honderdtallen, T = tientallen, E = eenheden. Hieronder zie je hoe je deze voorbeeldsom onder elkaar noteert.
 

optellen, erbijsommen, cijferen

2
Tel de getallen bij elkaar op
 

 eenheden, cijferend optellen
Tel eerst de eenheden bij elkaar op. Je maakt eerst de som:
7 + 6 = 13. Dit getal deel je op in 3 eenheden en 1
 tiental, samen 13. De 3 noteer je onder de eenheden. De 1 noteer je klein bij de tientallen, zodat je bij de volgende stap weet dat je er nog een tiental bij op moet tellen.

 

 

tientallen cijferend optellen
Tel daarna de tientallen bij elkaar op. Maak de som:
1 + 8 + 5 = 14.
Omdat de getallen vallen onder de tientallen is de eigenlijke som: 10 + 80 + 50 = 140. Dit getal deel je op in 4 tientallen en 1 honderdtal, samen 140. De 4 noteer je onder de tientallen. De 1 noteer je klein bij de honderdtallen, zodat je bij de volgende stap weet dat je er nog een honderdtal bij op moet tellen.

 

 

cijferen, erbijsommen, honderdtallen optellen
Tel de honderdtallen bij elkaar op. Maak de som:
1 + 5 + 5 = 11. Omdat de getallen vallen onder de honderd-tallen is de eigenlijke som: 100 + 500 
+ 500 = 1.100. De ene 1 noteer je onder de honderdtallen en de andere 1 noteer je klein boven de duizendtallen, samen 1.100.

 

 

duizendtallen cijferend optellen
Tel de duizendtallen bij elkaar op. Maak de som:
1 + 4 + 2 = 7. Omdat de getallen vallen onder de duizendtallen is de eigenlijke som: 1.000 
+ 4.000 + 2.000 = 7.000. De 7 noteer je onder de duizendtallen.


 

tienduizendtallen bij elkaar optellen, cijferen
Tel de tienduizendtallen bij elkaar op. Maak de som: 3 + 1 = 4. Omdat het getal valt onder de tienduizendtallen is de eigenlijke som: 30.000 + 10.000 = 40.000. Noteer de 4 onder de tienduizendtallen.

3
Uitkomst
 

cijferend optellen in de bovenbouw

Je hebt nu de uitkomst van de som berekend. 34.587 + 12.556 = 47.143
Kjell en Floor hebben in totaal 47.143 postzegels.

 

Cijferend rekenen
  • Bij cijferend rekenen noteer je de getallen onder elkaar. 
  • Duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen.
  • Reken van rechts naar links. Tel eerst de eenheden bij elkaar op, dan de tientallen, honderdtallen en duizendtallen.
  • Cijferend rekenen lijkt op kolomsgewijs rekenen. Bij het cijferend rekenen begin je aan de rechterkant, bij de eenheden (kleinste getal). Bij het kolomsgewijs rekenen begin je aan de linkerkant (grootste getal).
  • Cijferend rekenen is handig bij sommen met grote getallen. 

 


Online oefenen met dit onderwerp