Rekenen

Van breuk naar kommagetal

Breuken kun je omrekenen naar kommagetallen.

In dit artikel lees je hoe je dit kunt doen.
 

Voorbeeld

van breuk naar decimaal
 

 3 deel van de kinderen uit groep 7 gaat  tijdens de zomervakantie naar het  buitenland. Welk kommagetal hoort bij  34 ?

 

Lees hieronder in het stappenplan hoe je breuken kunt omrekenen naar kommagetallen. In stap 2a en in stap 2b worden verschillende manieren uitgewerkt hoe je dit kunt doen.

 

 
Stappenplan breuken omrekenen naar kommagetallen
1
Bepaal de breuk
 

Bepaal als eerste de breuk die je moet omrekenen.

In dit geval moet je de breuk  3 omrekenen.

2a
Gebruik een veelvoorkomende breuk als tussenstap
 

Sommige breuken kom je vaak tegen, waardoor je de samenhang tussen deze breuken en de bijbehorende procenten en kommagetallen al snel uit je hoofd kent.  14   is een veelvoorkomende breuk, die gelijk is aan het kommagetal 0,25. Als je dit weet kun je ook uitrekenen welk kommagetal gelijk is aan  34 .


breuk omzetten in kommagetal


Tip! Deze veelvoorkomende breuken zijn in een volgend artikel opgenomen in een overzicht.

2b
Deel de teller door de noemer
 

Als je geen gebruik maakt van een veelvoorkomende breuk als handige tussenstap, dan kun je de teller van de breuk delen door de noemer. Bij lastige breuken kan het moeilijk zijn om dit uit je hoofd te doen. Je kunt dan gebruik maken van je rekenmachine. Als je de teller van  34  deelt met de noemer ( 3 : 4 = ) dan is deze breuk gelijk aan het kommagetal 0,75. 

3
Bepaal het antwoord op de som
 

In dit geval is de breuk  34  dus gelijk aan het kommagetal 0,75.

 

Van breuk naar  kommagetal
  • Bepaal de breuk.
  • Gebruik een veelvoorkomende breuk (die je uit je hoofd kent) als handige tussenstap of deel de teller door de noemer.
  • Maak bij moeilijke breuken gebruik van de rekenmachine.