Terug

Schrijf het kommagetal als breuk

Schrijf het kommagetal als breuk

 
0,860   =  
1.000
0,860   =   860
1.000