Terug
 

Schrijf het kommagetal als breuk

Schrijf het kommagetal als breuk

 
 
0,919   =  
1.000
0,919   =   919
1.000