Terug

Schrijf het kommagetal als breuk

Schrijf het kommagetal als breuk

 
0,923   =  
1.000
0,923   =   923
1.000