Terug

Schrijf het kommagetal als breuk

Schrijf het kommagetal als breuk

 
0,568   =  
1.000
0,568   =   568
1.000