Rekenen

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 10 (1 decimaal)

Hele getallen kun je splitsen in kommagetallen.

Zo kun je het getal 10 splitsen in getallen met 1 decimaal.
 

Voorbeeld
10
5,0 5,0
5,1   ?
6,0 4,0
6,3 3,7
4,2 5,8


Het kan handig zijn om betekenis te geven aan de som.

Bij kommagetallen kun je denken aan geldbedragen.
 

Voorbeeld
"Je hebt € 10,00. De voetbal kost € 5,10. Hoeveel geld houd je over?"


Om dit uit te rekenen kun je aanvullen tot 10

Hoeveel geld moet je bij € 5,10 doen om € 10,00 te krijgen?

Dit kun je met tussenstappen doen: tel eerst de eenheden erbij, dan de tienden.
 

5,10 + 4,00 = 9,10 + 0,90 = 10,00

 

5,10 + 4,90 = 10,00

 

Je kunt van een dergelijke splitsing ook een aftreksom maken.
 

 

10,00 - 5,10 = 4,90

 

De nul (0) achteraan een kommagetal

De nul (0) die achteraan een kommagetal staat, mag je weg laten.

Het getal verandert hierdoor niet in waarde.