Terug

Vul de kommagetallen aan tm 10 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 10 (1 decimaal achter de komma)

 
10
9,8 0,2
1,5
8,5
2,6
7,4