Rekenen

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1 (2 decimalen)

Hele getallen kun je splitsen in kommagetallen. Het getal 1 kun je splitsen in kommagetallen met 2 decimalen.
 

Voorbeeld
1
0,42 0,58
0,51   ?
0,35 0,65
0,23 0,77
0,14 0,86


Het kan handig zijn om betekenis te geven aan de som. Bij kommagetallen kun je denken aan geldbedragen.
 

Voorbeeld

"Je hebt € 1,00. Een appel kost €0,51. Hoeveel geld houd je dan nog over?"


Om dit uit te rekenen kun je aanvullen tot 1. Hoeveel geld moet je bij € 0,51 doen om € 1,00 te krijgen? Dit kun je met tussenstappen doen: tel eerst de tienden erbij, dan de honderdsten.

0,51 + 0,40 = 0,91 + 0,09 = 1,00
0,51 + 0,49 = 1,00

Je kunt van een dergelijke splitsing ook een aftreksom maken.

1,00 - 0,51 = 0,49

 


Online oefenen met dit onderwerp