Terug

Vul de kommagetallen aan tm 1 (2 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1 (2 decimalen achter de komma)

 
1
0,91 0,09
0,11
0,89
0,22 0,78