Rekenen

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1 (1 decimaal)

Hele getallen kun je splitsen in kommagetallen.

Zo kun je het getal 1 splitsen in kommagetallen met 1 decimaal.
 

Voorbeeld
1
0,5 0,5
0,4 0,6
0,3   ?
0,2 0,8
0,1 0,9


Het kan handig zijn om betekenis te geven aan de som.

Bij kommagetallen kun je denken aan geldbedragen.
 

Voorbeeld

"Je hebt € 1,00. Een dropveter kost € 0,30.

Hoeveel geld houd je over?"


Om dit uit te rekenen kun je aanvullen tot 1

Hoeveel geld moet je bij € 0,30 doen om € 1,00 te krijgen?
 

0,30 + 0,70 = 1,00


Je kunt van een dergelijke splitsing ook een aftreksom maken.
 

1,00 - 0,30 = 0,70

 

De nul (0) achteraan een kommagetal

De nul (0) die achteraan een kommagetal staat, mag je weg laten.

Het getal verandert hierdoor niet in waarde.

 

 


Online oefenen met dit onderwerp