Terug

Vul de kommagetallen aan tm 1 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1 (1 decimaal achter de komma)

 
1
0,2
0,8
0,4
0,6
0,5
0,5