Terug

Vul de kommagetallen aan tm 1 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1 (1 decimaal achter de komma)

 
1
0,8 0,2
0,6 0,4
0,6
0,4