Rekenen

Kommagetallen delen door 1.000

 

Voorbeeld

9050,1 : 1.000 =


Als je een kommagetal deelt door 1.000, dan verschuift de komma drie plaatsen naar links.De komma in het getal 9050,1 verplaatst naar links en komt dan tussen de 9 en de 0 te staan: 9,0501.
 


Moeilijkere sommen kunnen zijn:
 

Voorbeeld

780,25 : 1.000 =

 

      5,75 : 1.000 =  


Als je in beide getallen de komma 3 plaatsen naar links moet verschuiven, dan zie je niet gelijk tussen welke getallen de komma dan komt te staan. Kan de komma niet tussen twee hele getallen, dan plaats je voor en achter de komma altijd een nul (0). 
 

Het antwoord op deze sommen is:
 

780,25

 :  1.000  =  0,78025

     5,75

: 1.000 = 0,00575


Je kunt je antwoord controleren door de uitkomst met 1.000 te vermenigvuldigen. Staat de komma dan weer op dezelfde plek?
 

Kommagetal : 1.000

Deel je een kommagetal door 1.000, dan verplaatst de komma 3 plekken naar links.

 


Online oefenen met dit onderwerp