Rekenen
Uitlegartikelen

Breuken delen

Een breuk delen door een heel getal