Rekenen

Rekentekens; x, :

Het vermenigvuldigingsteken ziet er als volgt uit: x Dit teken kom je tegen bij keersommen. Bij zulke sommen moet je twee getallen met elkaar vermenigvuldigen. Het vermenigvuldigingsteken is hetzelfde als het maalteken of het keerteken. Je ziet het vermenigvuldigingsteken ook bij alle tafelsommen.
 

Voorbeeld
Rekenen, rekentekens, vermenigvuldigingsteken, maalteken, deelteken, delen door,

2 x 4 = 8


1 x 7 = 7


Het deelteken ziet er als volgt uit: : Dit teken kom je tegen bij de deelsommen. Bij zulke sommen moet je twee getallen door elkaar delen. Je kunt een dergelijke som ook een gedeeld door som noemen. 
 

Voorbeeld
Rekenen, rekentekens, vermenigvuldigingsteken, maalteken, deelteken, delen door,

8 : 4 = 2


10 : 2 = 5

 

Rekentekens; x, :
  • Het vermenigvuldigingsteken ziet er als volgt uit: x
  • Wanneer het vermenigvuldigingsteken in een rekensom staat, moet je de getallen keer of maal elkaar doen. Je krijgt dan een tafelsom.
  • Het vermenigsvuldigingsteken wordt ook wel het maalteken of het keerteken genoemd. 
  • Het deelteken ziet er als volgt uit: :
  • Wanneer het deelteken in een rekensom staat, moet je de getallen door elkaar delen. Je kunt het dan een gedeeld door som noemen.