Rekenen

Rekentekens; > en <

Er bestaan verschillende rekentekens. 

> en < zijn vergelijkingstekens. We spreken deze tekens uit als: 'is kleiner dan' en 'is groter dan'.
 

Voorbeeld groter dan

Rekenen, rekentekens, groter dan, kleiner dan, vergelijkingstekens                   Rekenen, rekentekens, groter dan, kleiner dan, vergelijkingstekens

Lars zegt dat het getal 71 groter is dan 55. 
Hij schrijft het volgende op:

71 > 51

betekent dus groter dan.

 

Voorbeeld kleiner dan

Rekenen, rekentekens, groter dan, kleiner dan, vergelijkingstekens                   Rekenen, rekentekens, groter dan, kleiner dan, vergelijkingstekens

Als Lars zou zeggen dat het getal 55 kleiner is dan het getal 71, zou hij het volgende op kunnen schrijven:

51 < 71
< betekent dus kleiner dan


Tip! Om deze tekens van elkaar te onderscheiden, kun je de volgende trucjes onthouden. Als je voor het < teken een streepje zou plaatsen, staat er een letter -k. Een k is de eerste letter van het woord klein, dus  is kleiner dan.  Je kunt het teken ook zien als een krokodil, die altijd het grootste getal wil eten. 

kleiner dan en groter dan groter dan en kleiner dan
 

Rekentekens; > en < 
  • > en < zijn vergelijkingstekens.
  • > betekent groter dan en noemen we het groter dan teken.
  • < betekent kleinder dan en noemen we het kleiner dan teken