Rekenen

Getalbeeld herkennen

Om te kunnen rekenen met cijfers is het belangrijk dat je weet wat de cijfers precies betekenen. Wat bedoelen we met de cijfers 6 of 9 Welke waarde hebben deze cijfers, welke hoeveelheid hoort erbij en welk getalbeeld hoort erbij? 
 

Voorbeeld

Shamiram zit op school. Ze doet een spel met de juf. De juf vraagt aan Shamiram: Welk vakje toont 2 uiltjes?

 

getalbeeld herkennen

 

Shamiram telt de uilen in de vakjes. In het tweede vakje telt ze 2 uilen: 'Een...twee.' Dan moet Shamiram van de juf nog het juiste plaatje van het cijfer erbij zoeken. Welk cijfer hoort bij twee? Shamiram kent de getalbeelden en kiest het goede cijfer.

getalbeeld twee,


Hierboven lees je dat Shamiram weet welk getalbeeld er bij twee hoort. In het overzicht hieronder zie je de hoeveelheden tot en met 10, gekoppeld aan het juiste getalbeeld. 
 

Getalbeelden

 1   'Eén'   tellen

 

2   'Twee' tellentellen

 

3   'Drie'   tellentellentellen

 

4   'Vier'   tellentellentellentellen

 

5   'Vijf'   tellentellentellentellentellen

 

6   'Zes'    tellentellentellentellentellen
                         tellen

 

7   'Zeven'tellentellentellentellentellen

                         tellentellen

 

8   'Acht'  tellentellentellentellentellen

                         tellentellentellen

 

9   'Negen'tellentellentellentellentellen

                         tellentellentellentellen

 

10 'Tien'   tellentellentellentellentellen

                         tellentellentellentellentellen


Tip! Print de plaatjes van de uilen en de getallen uit en maak er een spel van. Zoek het aantal uilen bij het juiste plaatje van het getal en leg die naast elkaar. Je kunt ook met iemand anders spelen. Vraag aan de ander of zij een getal willen noemen, zodat jij het juiste kaartje met het cijfer kan aanwijzen.