Rekenen

Maak een keersom

Voorbeeld

Kies 2 getallen waarvan de uitkomst 18 is.
 

2       6       3
 4       8      10

 

...... x ...... = 18

 

 

 
Stappenplan
1
Kijk goed naar de som
 

Bekijk eerst de som goed. Wat is de uitkomst? En uit welke getallen kun je kiezen? In het voorbeeld is de uitkomst 18. Je kunt kiezen uit de getallen 2, 6, 3, 4, 8 en 10.

2
In welke tafels komt de uitkomst voor?
 

Om handig en snel getallen uit te kunnen kiezen, kun je kijken in welke tafels het getal 18 voorkomt. Het is belangrijk dat je de tafels van vermenigvuldiging goed kent. Kijk of de uitkomst voorkomt in de tafels van de getallen waar je uit kunt kiezen.
 

 • Komt het getal 18 voor in de tafel van 2? Ja, want 2 x 9 = 18.
 • Komt het getal 18 voor in de tafel van 6? Ja, want 3 x 6 = 18.
 • Komt het getal 18 voor in de tafel van 3? Ja, want 6 x 3 = 18.
 • Komt het getal 18 voor in de tafel van 4? Nee.
 • Komt het getal 18 voor in de tafel van 8? Nee.
 • Komt het getal 18 voor in de tafel van 10? Nee.

Je kunt dus kiezen uit de getallen 2, 6 en 3, want deze getallen kun je met een ander getal vermenigvuldigen om 18 te krijgen.

3
Welke getallen kun je vermenigvuldigen en zijn samen 18?
 

Uit de vorige stap is gebleken dat je kunt kiezen uit de getallen 2, 6 en 3. Kijk nu welke van deze getallen je met elkaar kunt vermenigvuldigen, zodat de uitkomst 18 is.
 

 • 2 x 6 = 12. Deze getallen kun je dus niet met elkaar vermenigvuldigen om 18 te krijgen.
 • 2 x 3 = 6. Dit is ook niet het goede antwoord.
 • 6 x 3 = 18. Ja, deze getallen kun je met elkaar vermenigvuldigen en zijn samen 18. Je kunt de getallen ook omdraaien: 3 x 6 = 18. Het maakt dus niet uit hoe je ze invult.
4
De uitkomst
 

De getallen die je moet kiezen zijn 6 en 3. 6 x 3 = 18.

 

Keersommen maken met twee getallen
 • Bekijk eerst de som. Wat is het antwoord en uit welke getallen kun je kiezen?
 • Denk na of de uitkomst van de som in de tafels van vermenigvuldiging zit van de getallen waar je uit kunt kiezen. 
 • Vermenigvuldig dan de overgebleven getallen met elkaar. Welke getallen geven samen de juiste uitkomst?