Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
13 11 14
17 8 18

×
= 88
11 × 8 = 88