Terug
 

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
 
14 17 15
20 16 2

×
= 28
14 × 2 = 28