Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
9 15 14
12 10 17

×
= 90
9 × 10 = 90