Terug
 

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
 
13 20 12
18 10 15

×
= 120
12 × 10 = 120