Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
20 15 19
22 11 23

×
= 165
15 × 11 = 165