Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
15 14 13
3 17 19

×
= 39
13 × 3 = 39