Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
21 14 12
20 15 13

×
= 156
13 × 12 = 156