Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
9 11 17
15 14 8

×
= 72
9 × 8 = 72