Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
11 9 12
8 14 7

×
= 56
7 × 8 = 56