Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
13 9 5
12 14 11

×
= 45
5 × 9 = 45