Terug

Kies 2 getallen en maak een keersom

Kies 2 getallen en maak een keersom

 
15 14 9
12 17 11

×
= 99
11 × 9 = 99