Rekenen

Verwisselen

Er zijn verschillende manieren om sommen handig uit te rekenen. Dit noemen we rekenstrategieën. Deze strategieën zijn vooral handig als je sommen uit je hoofd moet uitrekenen. In dit artikel wordt uitleg gegeven over de rekenstrategie verwisselen. Bij verwisselen ga je de getallen in de som getallen van plek verwisselen. Het getal dat in de som vooraan staat, zet je op de tweede plek en het getal dat in de som op de tweede plek staat, zet je vooraan.
 

Voorbeeld

3 + 46 = ?
122 x 4 = ?

 

 
Stappenplan
1
Verwissel de getallen in de som
 

Je kunt een som makkelijker maken door de getallen van de som te verwisselen.

De som 3 + 46 = wordt dan 46 + 3 =. Waarschijnlijk reken je deze som op deze manier sneller uit.

De som 122 x 4 = wordt dan 4 x 122 =. Ook deze som zul je waarschijnlijk makkelijker vinden.

2
Reken de som uit
 

Door het verwisselen, lijkt de som vaak makkelijker.

3 + 46 = 49.

122 x 4 = 488.

 

Rekenstrategie 'verwisselen'
  • Handig rekenen kun je m.b.v. verschillende rekenstrategieën.
  • Bij de verwisselmethode verwissel je de getallen in de som van plek.
  • Verwisselen is vooral een handige strategie bij het optellen en vermenigvuldigen van sommen waarbij de getallen in een lastige volgorde staan.