Rekenen

Analogie

Er zijn verschillende manieren om sommen handig uit te rekenen. Dit noemen we rekenstrategieën. Deze strategieën zijn vooral handig als je sommen uit je hoofd moet uitrekenen. In dit artikel wordt uitleg gegeven over de rekenstrategie analogie. Bij analogierekenen 'denk' je de nullen van de getallen weg zodat je kleinere getallen overhoudt. Wanneer je de nieuwe som hebt uitgerekend, plaats je de nullen terug in het antwoord. Let op! Bij delen is dit niet het geval en hoef je geen nullen terug te plaatsen in het antwoord.
 

Voorbeeld

Rekenen, hoofdrekenen, strategieën, analogie, uitleg, rekenstrategie
81.000 + 9.000 = ?
2.500 - 1.700 = ?
720 : 80 = ?
20 x 30 = ?

 

 
Stappenplan
1
Optellen
 

Streep eerst de nullen in de som weg. Bij beide getallen kun je evenveel nullen wegstrepen. Je houdt een gemakkelijke som over, die je vlot kunt uitrekenen.

analogie strategie rekenen

Plaats daarna de nullen weer terug. Je hebt 3 nullen weggestreept, dus moeten er bij het antwoord weer 3 nullen teruggeplaatst worden. Je hebt dan het antwoord op de som.

2
Aftrekken
 

Streep eerst de nullen in de som weg. Bij beide getallen kun je evenveel nullen wegstrepen. Je houdt een gemakkelijke som over, die je vlot kunt uitrekenen.

rekenstrategie analogie

Plaats daarna de nullen weer terug. Je hebt 2 nullen weggestreept, dus moeten er bij het antwoord weer 2 nullen teruggeplaatst worden. Je hebt dan het antwoord op de som.

3
Delen
 

Streep eerst de nullen in de som weg. Bij beide getallen kun je evenveel nullen wegstrepen. Je houdt een gemakkelijke som over, die je vlot kunt uitrekenen.Let op! Als er bij het deeltal en de deler evenveel nullen zijn weggehaald, dan hoeven er geen nullen teruggeplaatst te worden in het antwoord. Je kunt de deelsom controleren door het antwoord te vermenigvuldigen met de deler. 9 x 80 = 720.

4
Vermenigvuldigen
 

Streep eerst de nullen in de som weg. Bij beide getallen kun je evenveel nullen wegstrepen. Je houdt een gemakkelijke som over, die je vlot kunt uitrekenen.

rekenen met strategieën

Plaats daarna de nullen weer terug. Bij elk vermenigvuldigingsgetal is 1 nul weggestreept. Let op! Bij vermenigvuldigen moet je kijken naar het totaal aantal weggestreepte nullen. Per getal heb je 1 nul weggestreept. In totaal heb je dus 2 nullen weggestreept. Bij het antwoord moet je dus 2 nullen terugplaatsen.

 

Analogierekenen
  • Handig rekenen kun je m.b.v. verschillende rekenstrategieën.
  • Bij analogierekenen 'denk' je de nullen van de grote getallen weg zodat je kleinere getallen krijgt waarmee je handig kunt rekenen.
  • Wanneer je het antwoord van de nieuwe som hebt, plaats je de nullen terug in het antwoord.
  • Bij optellen en aftrekken kijk je naar het aantal weggestreepte nullen per getal. Dit aantal plaats je terug in het antwoord.
  • Bij delen hoef je geen nullen terug te plaatsen in het antwoord.
  • Bij vermenigvuldigen kijk je naar het totaal aantal weggestreepte nullen. Dit aantal plaats je terug in het antwoord.