Rekenen

Aanvullen

Er zijn verschillende manieren om sommen handig uit te rekenen. Dit noemen we rekenstrategieën. Deze strategieën zijn vooral handig als je sommen uit je hoofd moet uitrekenen.
 

Voorbeeld

Rekenen, hoofdrekenen, strategieën, aanvullen, uitleg, rekenstrategie

302 - 296 = ?


Bij aanvullen maak je van de aftreksom een optelsom.
 

 
Stappenplan
1
Maak van de aftreksom een optelsom
 

De som is: 302 - 296 = ?
Als je van deze aftreksom een optelsom maakt, krijg je de volgende som:
De nieuwe som is: 296 + ? = 302.

2
Vul aan (tot het tiental, honderdtal, duizendtal)
 

De nieuwe som is: 296 + ? = 302.
Het is handig om vanaf een tiental, honderdtal, duizendtal enz. te rekenen. Vul vanaf 296 eerst aan tot het volgende tiental, honderdtal of duizental. In dit geval is dat een honderdtal. Je kunt hierbij gebruik maken van een denkbeeldige getallenlijn en de sprongen erbij noteren.

3
Reken verder tot de uitkomst
 

Je hebt al aangevuld tot het honderdtal 300, maar je moet rekenen tot de 302. Je moet er dus nog 2 bij optellen.

4
De uitkomst
 

In totaal heb je er 6 bij opgeteld.
296 + 6 = 302. Je weet nu ook hoeveel 302 - 296 is.
302 - 296 = 6.

 

Rekenstrategie 'aanvullen'
  • Handig rekenen kun je m.b.v. verschillende rekenstrategieën.
  • Bij de aanvulmethode maak je van een aftreksom een optelsom.
  • Vanuit het eerste getal tel je verder naar het eerstvolgende tiental, honderdtal, duizendtal enz.
  • Aanvullen is vooral een handige rekenstrategie bij lastige aftreksommen.