Rekenen
 

Dobbelsteen

Dobbelsteen

Geschikt voor groep:

Het herkennen van de patronen op een dobbelsteen is een vorm van getalbeeld herkenning. Dit is een belangrijke rekenvaardigheid voor jonge kinderen. Door het oefenen van zulke getalbeelden leren kinderen bepaalde aantallen snel te herkennen en te automatiseren. Dit is een voorbereiding op het optellen en aftrekken van bepaalde hoeveelheden. Kinderen stappen dan over van het één voor één tellen naar het oplossen van echte sommen.