Rekenen
 

Bussommen

Bussommen

Geschikt voor groep:

Bussommen zijn optelsommen en aftreksommen waarbij gebruikgemaakt wordt van een bus. De tekens voor optellen (+) en aftrekken (-) zijn nog erg abstract voor kinderen in groep 3. Om deze tekens aan te leren, worden afbeeldingen van bussen ingezet als hulpmiddel, zodat het voor de leerlingen concreet wordt gemaakt. Bij het optellen stappen mensen in de bus, bij het aftrekken stappen mensen uit de bus. Er zitten bijvoorbeeld 7 mensen in de bus. Bij de volgende halte stappen 2 mensen uit de bus. Hoeveel mensen zitten er nog in de bus? Deze sommen worden op een logische manier opgebouwd, waarbij uiteindelijk de verschillende tekens ook worden gebruikt. Zo leert een kind omgaan met erbij- en erafsommen.