Rekenen

Splitsen: vul de kommagetallen aan tm 10.000 (3 decimalen)

Hele getallen kun je splitsen in kommagetallen. Zo kun je het getal 10.000 splitsen in getallen met 3 decimalen.
 

Voorbeeld
10.000
9.831,392 168,608
 4.311,282 5.688,718
   ?        8.352,462
910,535 9.089,465
2.506,123  7.493,877


Het kan handig zijn om betekenis te geven aan de som. Bij kommagetallen kun je denken aan geldbedragen.

 

Betekenisvolle situatie

"Je hebt €10.000,00. Je koopt een nieuwe auto die €8.352,462 kost. Hoeveel geld houd je over?


Om dit uit te rekenen kun je aanvullen tot 10.000. Hoeveel geld moet je bij €8.352,462 doen om €10.000,00 te krijgen? Dit kun je met tussenstappen doen: tel eerst de duizendtallen erbij, dan de honderdtallen, dan de tientallen, dan de eenheden, dan de tienden en honderdsten.

8.352,462 + 1.000,00 = 9.352,462 + 600,00 = 9.952,462 + 40,00 = 9.992,462 + 7,00 = 9.999,462 + 0,538 = 10.000,00


8.352,462 + 1.647,538 = 10.000,00

Je kunt van een dergelijke splitsing ook een aftreksom maken.

10.000,00 - 9337,95 = 662,05